به فروشگاه گیلاس صورتی خوش امدید
کالای فیزیکی

شورت ابي تيره

شورت ابي تيره
شورت ابي تيره
شورت ابي تيره
کالای فیزیکی

شورت ابي تيره

ناموجود
اضافه به سبد خرید

اندازه ها:

سايز٣٤:دور كمر:٦٨ دور باسن:٨٢

قد از فاق:٣٠

سايز ٣٦🌸دوركمر:٧٢ دور باسن:٨٨

قد فاق:٣٣

دوران:٣٧

سايز ٣٨🌸

دور كمر:٧٦ دور باسن:٩٢

قد فاق:٣٤

دوران٣٩

سايز ٤٠🌸دور كمر:٨٠

دور باسن:٤٦

قد فاق٣٥

دور ران:٤٣